Z fotbalové historie

MĚSTO KOUŘIM
Počet obyvatel: 1869
Místní krajina byla osídlena lidmi již 3000 let před Kristem. V 6.století po Kristu přicházejí Zličané a v 7.století vzniká hradiště Stará Kouřim. Zaniká v roce 936 a vládu nad Kouřimskem přebírají Slavníkovci, jejich vyvražděním v roce 995 se pány Kouřimska stávají Přemyslovci. Dnešní Kouřim kdysi jedno z nejvýznamnějších královských měst v Čechách, byla založena kolem roku 1260 patrně králem Václavem I. Nebývalý rozkvět středověké Kouřimi, nakrátko přerušený husitskými válkami, trval až do roku 1547, kdy bylo město částečně oslabeno konfiskacemi v souvislosti s jeho účastí v protihabsburském povstání.Největší úpadek města však nastal po roce 1620 v době třicetileté války, kdy bylo téměř zcela zničeno. Většinu majetku získal kníže Karel z Lichtejnštejna a vylidněná Kouřim byla nadto několikrát vydrancována procházejícími švédskými vojsky. Z toho úpadku se město vzpamatovávalo 300 let. V 19.století se Kouřim, částečně svou vlastní vinou, ocitla zcela mimo hlavní dopravní tepny a proto se zde nikdy nerozvinul žádný významnější průmysl.
Zajímavosti města a okolí:

  • Rozsáhlé městské opevnění
  • Kostel sv.Štěpána s historicky cennou kryptou sv.Kateřiny
  • Goticko-renesanční zvonice se zvony zavěšenými srdcem vzhůru
  • Santiniho kaple Panny Marie Pomocné
  • Lechův kámen
  • Libušino jezírko
  • Lipanská mohyla
  • Astronomický střed Evropy
  • Muzeum
  • Muzeum lidových staveb založené 1972

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOUŘIM – FOTBAL
Neoficiální začátky kouřimského fotbalu se datují od roku 1909, kdy vzniklo první mužstvo, které se utkávalo se soupeři z blízkého okolí. Hrálo se na provizorním hřišti v místech dnešní Lonzy. Oficiální založení klubu je v roce 1921, od tohoto roku se klub účastní organizovaných soutěží a dochází také k několikerému stěhování. Druhé hřiště bylo u kapličky k Třebovli, dále na louce u bývalého cukrovaru, na „Sokoláku“, nejdéle se hrálo na hřišti v místě dnešní ZŠ. V roce 1926 klub získal louku v lokalitě Na Hrázce, kde je hřiště doposud. Stavba zděných kabin byla dokončena kolem roku 1945. V 90.létech dochází k zatravnění celé hrací plochy. V novém století je potom provedena přístavba kiosku, zastřešení části prostoru pro diváky, jsou vybudovány zpevněné prostory pro stání diváků včetně nových laviček a části nového oplocení. K výrazným opravám a údržbě dochází v kabinách a bytu správce roce 2012/13. Klub se musel vypořádat i s živelnými katastrofami, které dvakrát postihly fotbalové hřiště, ale nezměrným úsilím členů se vždy podařilo následky povodní odstranit. V novodobé sportovní historii patří k významným datům rok 1971, kdy mužstvo po dlouholetém úsilí postoupilo na dva soutěžní ročníky do krajské I.B soutěže, potom znovu působilo v okresních soutěžích. Dalším výrazným mezníkem je rok 2003. Po iniciativě hráčů dochází k výměně výboru a mužstvo, které se zachránilo ve III.třídě, se postupně každým rokem posouvá až do nejnižší krajské soutěže. Po dvouletém působení v I.B třídě přichází zatím historický vrchol, postup do I.A třídy v roce 2007. Po třech sezónách v druhé nejvyšší krajské soutěži mužstvo sestupuje a po roce následuje další sestup do okresního přeboru.

viagra